Αμμότοπος: 26/27 Ιουλίου

Ανώγειο: 20 Ιουλίου και 7/8 Σεπτεμβρίου

Γοργόμυλος: 15 Αυγούστου

Γυμνότοπος: 6/7 Ιουλίου

Δαφνωτή: 20 Ιουλίου 

Μονολίθι: Αγ.Πνεύματος

Πιστιανά: 8-9 & 20 Ιουλίου

Πλατανούσσα: 26 Ιουλίου

Ροδαυγή: 26/27 Ιουλίου

Σκλίβανη: 15/16 Αυγούστου

Σκούπα: 15 Αυγούστου

Φανερωμένη: Αγ.Πνεύματος