“Τα Πιστιανά είναι ένας μικρός οικισμός του Δήμου Αρταίων με 41 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011), στα ορεινά της Άρτας, σε υψόμετρο 595 μέτρων και απέχει από την πόλη περίπου 22 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστριας, τα Πιστιανά υπήρξαν μέχρι το τέλος του 2010, οικισμός του Δήμου Ξηροβουνίου με έδρα τον Αμμότοπο. Με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση που προβλέπει το Σχέδιο Καλλικράτης, ο οικισμός εντάχθηκε στο Δήμο Αρταίων. Τα Πιστιανά μαζί με την Καλλιθέα και τα Πλατάνια αποτελούν την τοπική κοινότητα Πιστιανών που ανήκει στη δημοτική κοινότητα Ξηροβουνίου με συνολικό πληθυσμό 259 κατοίκους.”

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε Wikipedia και δείτε αυτό το βίυτεο.

Share