“Ο Γοργόμυλος είναι χωριό του Καλλικρατικού Δήμου Ζηρού του Νομού Πρέβεζας. Είναι χτισμένο στις πλαγιές και στους πρόποδες του όρους Ξηροβούνι (στη Δυτική πλευρά). Ο Γοργόμυλος ανήκε, πριν την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης, στον δήμο Ανωγείου. Η παλαιά του ονομασία μέχρι το 1927 ήταν Μουλιανά.

Σύμφωνα με την οθωμανική στατιστική του 1895, ο πληθυσμός των Μουλιανών ανερχόταν σε 345 κατοίκους (198 άνδρες και 147 γυναίκες) που ήταν κατανεμημένοι σε 62 φορολογικούς χανέδες. Η πρώτη ελληνική απογραφή που διενεργήθηκε το 1913 στα νέα εδάφη που προσάρτησε το ελληνικό κράτος, βρήκε στο χωριό πληθυσμό 837 κατοίκων(436 άρρενες 401 θήλεις).

Κατά την απογραφή του 1991, η κοινότητα Γοργομύλου τότε, αριθμούσε 1.107 κατοίκους. Κατά την απογραφή του 2001 παρουσίασε πληθυσμό 1.035 ατόμων. Αποτελείται από τους οικισμούς Γοργόμυλος [40], Αγία Παρασκευή [49], Βαθύ [132], Γεροπλάτανος [67], Γκούρα [43], Καστρί [144], Μαρκάτες [55], Νέος Γοργόμυλος [343], Ξηρόκαμπος [121] και Χαλίκια [41].

Στην απογραφή του 2011 παρουσίασε μεγάλη πληθυσμιακή πτώση. Συνολικά απογράφηκαν 604 άτομα. Αναλυτικά οι οικισμοί Γοργόμυλος [19], Αγία Παρασκευή [23], Βαθύ [69], Γεροπλάτανος [52], Γκούρα [22],  Καστρί [102], Μαρκάτες [32], Νέος Γοργόμυλος [187], Ξηρόκαμπος [71] και Χαλίκια [27].”

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ ή Wikipedia.

Share