“Η Ροδαυγή είναι ορεινό χωριό του Δήμου Αρταίων με 226 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011) σε υψόμετρο 700 μέτρων και απέχει από την πόλη περίπου 24 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστριας, η Ροδαυγή υπήρξε μέχρι το τέλος του 2010, οικισμός του Δήμου Ξηροβουνίου με έδρα τον Αμμότοπο. Με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση που προβλέπει το Σχέδιο Καλλικράτης, το χωριό εντάχθηκε στο Δήμο Αρταίων.Η Ροδαυγή μαζί με το Σουμέσι, το Καθαροβούνι, το Περδικάρι και τον Άμμο αποτελούν την τοπική κοινότητα Ροδαυγής με συνολικό πληθυσμό 390 κατοίκους.”

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ ή Wikipedia και δείτε αυτό το βίντεο.

Share